Gedreven door export

Welkom op de website van BelgoFurn.

BelgoFurn (Belgian Furniture Export Association) is de exportpromotiecel van de Belgische meubelindustrie (Fedustria).

Haar website presenteert zich als een inspirerende tocht doorheen het brede landschap van het Belgisch meubel.

Het aanbod bruist van vitaliteit ; de collecties zijn attractief en veelzijdig. Dit is ondermeer te danken aan het gevarieerd karakter van de bedrijven actief in de sector. Men vindt er zowel kleine en middelgrote ondernemingen, als grote industriële eenheden met totaal vertikaal geïntegreerde productielijnen. Men treft er zowel tweede of derde generatie ondernemingen als recent opgerichte bedrijven aan.

Sommige bedrijven focussen zich op een beperkt aantal kernmarkten in Europa, terwijl anderen wereldwijd actief zijn. Bij sommigen verloopt het productieproces integraal in België, terwijl anderen focussen op een mix van competentiepolen in België en van productie-eenheden erbuiten.
Ook qua prijssegmenten en stijlaffiniteiten wordt een breed scala aangeboden. 

Maar doorheen dit alles kan men één sterke gemeenschappelijke rode draad waarnemen nl. de aanwezigheid van een bruisende dynamiek en een vernieuwende aanpak om de zowel droomwereld als  de zeer precieze desiderata van de consument te anticiperen.

Deze dynamiek wordt gedragen door een prikkelend marktgericht innovatief design, door het leveren van een kwalitatief  meubel en tenslotte door een conceptueel aanbod met vaak uiterst talrijke variatiemogelijkheden inzake kleur, maat en afwerking. Hierbij komt nog dat de gebruikte houtsoorten en materialen beantwoorden aan de strengste normen inzake duurzaamheid en ecologisch ondernemen.

BelgoFurn staat ten dienste van haar leden : de Belgische meubelindustrie. Via promotie, marktprospectie, marktanalyses en publicaties ondersteunt BelgoFurn zowel de algemene exportstrategie van de sector als de exportinspanningen van ieder bedrijf afzonderlijk.

Voor de buitenlandse meubeldistributie is BelgoFurn een aanspreekpunt voor contacten met, en informatie over, het exportaanbod vanuit België.

Ik wens U een inspirerende samenwerking toe.

Kevin Snyders
BelgoFurn

Kevin Snyders
Kevin Snyders

Contacteer ons

Belgofurn
Belgian Furniture Export Association

Hof-Ter-Vleestdreef 5 b1
BE-1070 Brussel
T. +32 2 528 58 16
E. info@belgofurn.com